Te laat komen

04-03-2016 06:54
We merken op dat er nogal vaak kindjes te laat zijn in de lessen, vooral op woensdag en vrijdag. Mogen wij vragen om ervoor te zorgen dat u tijdig in het zwembad bent zodat de lessen niet telkens gestoord moeten worden door kindjes die later toekomen!
Als we merken dat uw kind systematisch te laat komt, bijvoorbeeld 3 X, dan gaan we het een keertje niet laten deelnemen aan de les om deze niet te storen. Hopelijk helpt deze maatregel diegenen die het niet zo nauw nemen met op tijd komen om dat vanaf nu toch te doen.
Bedankt voor uw begip.
Het zwemschoolteam

 

Nieuws

Het lidgeld (250 euro) voor een jaar omvat: aansluiting bij de club en de federatie + verzekering ; zwemlessen, badmuts, diploma's.

Een zwembril kan eventueel aangekocht worden voor €3. Een extra badmuts €5 (dit is gewoon de kostprijs voor beide producten). Wie geen zwembril heeft kan er enkele keren eentje lenen. Na drie keer wordt er wel gevraagd om een bril te kopen.

Wie zijn badmuts niet bij heeft zal een badmuts van de club lenen, bij 3 X lenen wordt er een nieuwe badmuts aangeboden die betaald dient te worden. We willen dat iedere zwemmer ALTIJD zijn/haar badmuts opzet. Dit is niet enkel voor de veiligheid, maar ook voor de herkenbaarheid.

Alle betalingen dienen te gebeuren op BE58 9731 1258 2779 op naam van Kalmtoutse Zwemschool vzw. Steeds de naam van de zwemmer(s) en het zwemmoment vermelden bij uw betaling.

Enkel langdurige afwezigheden met doktersbewijs kunnen volgend jaar in mindering gebracht worden, er gebeuren GEEN terugbetalingen.

De kostprijs is 240 euro all in.

In geval van gescheiden ouders, waarbij slechts 1 ouder naar de zwemlessen wil komen kan er een aangepast lidgeld betaald worden. Uiteraard enkel indien er op voorhand gecommuniceerd werd. Dit lidgeld bedraagt dan 150 euro voor een schooljaar indien er slechts om de 14 dagen gezwommen wordt. Ook hier geldt dat er geen terugbetalingen gebeuren.